Træskulptur

TRÆSKULPTURER:
Mine skolekundskaber i sløjd stod sløjd til. At save lige og præcis var ikke evner jeg besad, så vores sløjdlærer Aksø opgav mig ret hurtigt og lod mig lave krigskibe og træsværd. Den manglende præcisionsevne ud i træets føjelighed kunne jeg senere bruge kreativt. Udnyt dine mangler og fejl. Det begyndte med relieffer. Derefter skæve rammer limet sammen af et industriprodukt: Vandfast krydsfinér.  Den organiske virkning måtte kunne omsættes til at skabe træskulpturer. Det begyndte jeg på i 2001.